Aktualności

25.07.2017

III edycja Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp.
dla uzdolnionych uczniów

Tegoroczna - III edycja - Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. była szczególna. Nie tylko
ze względu na liczbę złożonych wniosków, a było ich aż 17 (w roku szkolnym 2014/2015 –
7 wniosków i w roku szkolnym 2015/2016 – 10 wniosków), ale również z uwagi na rangę osiągnięć uczniów. W bieżącym roku szkolnym dokonania zdobyte zostały zarówno indywidualnie, jak i wraz
z drużyną, a dobre wyniki uczniowie osiągali w nauce, sporcie oraz w dziedzinach artystycznych,
na szczeblu zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim.

Stypendium Burmistrza Książa Wlkp. dla uzdolnionych dzieci i młodzieży przyznawane jest corocznie uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy
Książ Wlkp. Zasady jego udzielania określa Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. Komisja Stypendialna opiniując zgłoszone kandydatury, oceniała rodzaj osiągnięcia, zajęte miejsce i rangę zdobytego sukcesu, jak również osobiste zaangażowanie uczniów, liczbę uczestników danej dyscypliny oraz wielomiesięczną pracę i czas poświęcony na przygotowanie się do zawodów. Tym samym, siedemnastu uczniów z Gminy Książ Wlkp. odebrało w dniu 21 lipca 2017 r. z rąk Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp., Pani Mireli Grześkowiak oraz Skarbnika Gminy Książ Wlkp., Pani Barbary Matuszczak stypendia za szczególne osiągnięcia, a byli to:

 • Igor Draszczyk, uczeń Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. indywidualne oraz zdobyte wraz z drużyną osiągnięcia sportowe, powołanie do kadry reprezentacji wojewódzkiej, I miejsce na Ogólnopolskim turnieju o puchar Prezydenta Miasta Gniezna, I miejsce na Ogólnopolskim turnieju piłki nożnej halowej w Łodzi, I miejsce
  na Ogólnopolskim turnieju piłki nożnej w Namysłowie, I miejsce w Lidze WZPN - mistrzostwa wojewódzkie;
 • Wojciech Dworczyński, uczeń Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp. indywidualne osiągnięcie w nauce, tytuł Laureata na Wojewódzkim Konkursie Chemicznym oraz tytuł Finalisty na Wojewódzkim Konkursie Fizycznym;
 • Gabriela Jankowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, I miejsce w IX Ogólnopolskim Biennale Plastycznym KOT 2017- prace płaskie w kategorii Szkoły Podstawowe 11-13 lat;
 • Marcin Karczewski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, II miejsce w Konkursie Przyrodniczo – Artystycznym „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – owady wielkopolskich parków krajobrazowych”;
 • Jagoda Matuszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, III miejsce w VI Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej we Wschowie;
 • Jagoda Musielak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie sportowe, III miejsce w Wojewódzkim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Poznaniu w kategorii bieg na 600 m;
 • Norbert Musielak, uczeń Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie sportowe, I miejsce w Wojewódzkim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Poznaniu w kategorii bieg na 1000 m;
 • Beata Nowak, uczennica Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie sportowe, powołana do kadry reprezentacji wojewódzkiej;
 • Julia Olszewska, uczennica Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, I miejsce na VI Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej we Wschowie;
 • Katarzyna Olszewska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, tytuł I v-ce Mistrza w XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek Kędzierzyn – Koźle w kategorii Buława Solo Juniorki;
 • Bartosz Sierszulski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
  w  Chwałkowie Kościelnym, indywidualne osiągnięcie sportowe, III miejsce w Wojewódzkim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Poznaniu w kategorii bieg na 300 m;
 • Jan Skrzypczak, uczeń Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie sportowe, III miejsce w Rankingu Powiatów Województwa Wielkopolskiego
  w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 • Bartosz Sobczyk, uczeń Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach, indywidualne osiągnięcie sportowe, II miejsce w Finale Wojewódzkim XVIII Gimnazjady w Szkolnej Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej w kategorii bieg na 1000 m chłopców;
 • Julia Szelerska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne oraz zdobyte wraz z drużyną osiągnięcie sportowe, tytuł mistrza w Halowych Mistrzostwach Wielkopolski w piłce nożnej dziewcząt do lat 16;
 • Maja Walczak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie naukowe, tytuł Finalistki w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym;
 • Magdalena Wenzel, uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie artystyczne, III miejsce w VI Otwartych Mistrzostwach Mażoretek Polski Zachodniej;
 • Rafał Wenzel, uczeń Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp., indywidualne osiągnięcie sportowe, II miejsce w Wielkopolskim Turnieju w BJJ dla Dzieci i Młodzieży
  o Puchar Burmistrza Śremu, II miejsce w 4 Mistrzostwach Polski CAVALCANTI, III miejsce w II Mistrzostwach Europy CBJJP.

Celem Stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. jest nie tylko wyróżnienie tych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki, lecz przede wszystkim wsparcie rozwoju i uzdolnień oraz motywacja do dalszego rozwoju i posiadania celów, jakie zamierzają osiągnąć. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Galeria