Aktualności

24.11.2018

I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II, na dzień 22 listopada 2018 r., godz. 13.00 zwołana została I Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp., kadencji 2018-2023. Obrady prowadziła najstarsza wiekiem Radna, Pani Antonina Jankowiak. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i otwarciu sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wlkp., Pani Ewa Kujawska wraz z Zastępcą Komisji, Panią Zdzisławą Wilak, wręczyły wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze, po czym nowo wybrani Rajcy złożyli ślubowanie. Następnie wręczone zostało zaświadczenie o wyborze Burmistrza Książa Wlkp., którym - w wyniku tegorocznych wyborów samorządowych - został Pan Teofil Stanisław Marciniak. Nowo wybrany Burmistrz również złożył ślubowanie.

24.11.2018

I PATRIOTYCZNE SPOTKANIE CHÓRALNE Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ

Już w najbliższą niedzielę, 25 listopada br. o godz. 14.00 zapraszamy Państwa na I PATRIOTYCZNE SPOTKANIE CHÓRALNE „Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ”.

24.11.2018

Andrzejki z Centrum Kultury

Wszystkich zainteresowanych poznaniem swojej przyszłości, ksiąskie Centrum Kultury zaprasza w sobotę, 1 grudnia br. na Andrzejki.

24.11.2018

Jesienno-zimowa oferta dla studentów Uniwersytetu Entuzjastów Świata i nie tylko

Koniec bieżącego roku zapowiada się niezwykle intensywnie dla studentów Uniwersytetu Entuzjastów Świata, dla których Centrum Kultury w Książu Wlkp., przygotowało mnóstwo atrakcji.

21.11.2018

Planowane wyłączenia prądu na terenie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ENEA Operator Sp. z o.o., planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Książ Wlkp.

20.11.2018

Chwalimy się OSE – chwałkowska szkoła podłączona do szybkiej i bezpiecznej sieci

100 Mega na 100-lecie odzyskania niepodległości” - pod takim hasłem realizowany jest program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach którego ponad 30 tys. polskich szkół uzyska możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu o przepustowości co najmniej 100/100 Mb/s. Z tej liczby już ponad 1600 szkół podpisało umowy o przystąpieniu do programu. Wśród nich są ksiąskie placówki, w tym także Szkoła Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym.