Aktualności

04.06.2018

Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. informuje o zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.161.2.2018.KS z dnia 8 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wielkopolski.

29.05.2018

Gogolewskie obchody Powiatowego Święta Ludowego

Tegoroczne obchody Powiatowego Święta Ludowego odbyły się w naszej Gminie, a dokładnie w Gogolewie. To do tej nadwarciańskiej miejscowości w ostatnią niedzielę maja, zjechali się zarówno delegaci, jak i sympatycy powiatowych i gminnych struktur PSL. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną z udziałem pocztów sztandarowych w miejscowym kościółku pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

28.05.2018

Turniej sołectw już za nami

Osiem sołeckich ekip: z Brzóstowni, Chwałkowa Kościelnego, Mchów, Radoszkowa, Radoszkowa Drugiego, Włościejewek, Włościejewic i Zaborowa, w minioną niedzielę, 27 maja wzięło udział w siódmej edycji Gminnego Turnieju Sołectw, który - po raz pierwszy w historii - odbył się we Włościejewkach

25.05.2018

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Śremie zamieszczamy informację na temat obowiązujących od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego, które nałożyły na rolników obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia KRUS pomocników, z którymi zawarli umowy o pomocy przy zbiorach.

25.05.2018

„Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej" –
wydawnictwo albumowe w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Nakładem kilkuset egzemplarzy ukazała się wyjątkowa publikacjapt.  „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej”. Liczące 192 strony wydawnictwo, którego autorami są Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska i Bohdan Kaczmarek, powstało w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Album prezentuje 279 powstańców. To uczestnicy zwycięskiego zrywu, którzy czy to poprzez swoje urodzenie, czy z późniejszego zamieszkania związani byli z naszą Gminą. Zawiera on aż 199 biogramów, w większości opatrzonych portretami.

25.05.2018

Sukces w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy”

Miło nam poinformować, że uczennica Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Agata Filipiak z kl. 7a zdobyła III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy” - etap wojewódzki.