Aktualności

27.04.2016

Gminne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski

Dzień 21 kwietnia 2016 r. zapisał się na kartkach kalendarza lokalnej historii jako niezwykle ważna data dla wszystkich mieszkańców Chwałkowa Kościelnego, miejscowej szkoły, a także dla całej społeczności Gminy Książ Wlkp. Tego bowiem dnia w największym gminnym sołectwie, miały miejsce uroczyste obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

26.04.2016

Kolejna rocznica Wiosny Ludów za nami...

Uroczystą mszą świętą w kościele p.w. św. Mikołaja rozpoczęto obchody 168. Rocznicy Wiosny Ludów w Książu Wlkp. Podczas nabożeństwa, montaż słowno – muzyczny zaprezentowali uczniowie ksiąskiego gimnazjum. Słowem i śpiewem członkowie Kółka Teatralnego uczcili 1050. Rocznicę Chrztu Polski. Po mszy złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej dowódcy wojsk powstańczych mjr. Floriana Dąbrowskiego, a następnie w asyście Drużyny Ułanów Armii Wielkopolskiej ze Stajni Kawcze, Grupy Rekonstrukcyjnej Kosynierów, Orkiestry Dętej OSP Książ Wlkp., Mażoretek, pocztów sztandarowych i delegacji oraz licznie zebranych mieszkańców gminy, przemaszerowano na mogiły powstańcze.

20.04.2016

Ankietyzacja podmiotów prowadzących działalność rolniczą na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć tzw. OSN.

20.04.2016

Intensywny kurs języka hiszpańskiego

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na I edycję kursu języka hiszpańskiego. Kurs będzie miał charakter intensywnej nauki skoncentrowanej na komunikacji.

18.04.2016

Nowa wystawa w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp.

W minioną sobotę, 16 kwietnia, Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp. gościła Pana Tomasza Klauzę, założyciela Muzeum Napoleońskiego oraz Muzeum Gwiezdnych Wojen w Witaszycach, który wygłosił prelekcję dotyczącą Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim. Dodatkową atrakcję stanowiło otwarcie wystawy szabel kawalerii polskiej oraz bagnetów i wyposażenia Wojska Polskiego z lat 1914-1945.

15.04.2016

Nowy Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz nowe stawki opłat

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że Zarządzeniem nr 42/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. wprowadzony został nowy Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich oraz wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. Nowe zasady, jak i nowe stawki zaczną obowiązywać począwszy od dnia 2 maja 2016 r.