Aktualności

24.05.2019

Nominacje dla dyrektorów placówek oświatowych

W sierpniu br. w trzech gminnych placówkach tj. w szkołach podstawowych w Chwałkowie Kościelnym, Książu Wlkp. i w Mchach, kończą się kadencje obecnych dyrektorów. Na przełomie marca i kwietnia br. przeprowadzona została procedura konkursowa związana w wyborem  kandydatów do pełnienia powyższej funkcji.  Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne oraz przedstawiły swoje koncepcje funkcjonowania i rozwoju placówek. Przesłuchania zakończyły się sukcesem i tym samym konkursy zostały rozstrzygnięte. W fotelach dyrektorskich z początkiem roku szkolnego 2019/2020 niezmiennie zasiądą:

  • Pani Elżbieta Kapcińska – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich,
  • Pani Barbara Kapturek – Szkoła Podstawowa i. Ks. AB. Baraniaka w Mchach,
  • Pani Małgorzata Stefaniak – Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

W piątek, 17 maja br. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Burmistrz Książa Wlkp., Teofil Marciniak wręczył oficjalne nominacje trzem w/w Paniom, które tym samym zostały powołane na kolejną pięcioletnią kadencję.  Burmistrz, gratulując nominacji, podkreślił, iż funkcja dyrektorska to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie i jednocześnie życzył Paniom niewyczerpanych pokładów energii oraz satysfakcji z efektów pracy dziećmi oraz sukcesów edukacyjno-wychowawczych.

Galeria