Aktualności

29.11.2017

Komunikat dotyczący uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego, przekazujemy komunikat dotyczący działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, w zakresie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych.

28.11.2017

Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków

W niedzielę, 26 listopada br., w Szkole Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach odbył się spektakl teatralny pt. Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków.

23.11.2017

O jarosławskiej operze w mediach

Takiego medialnego poruszenia jakie wywołała wystawiona w piątkowy wieczór, 17 listopada w Jarosławkach, barokowa opera PIMPINIONE G.P.H. Telemanna, dawno już nasza Gmina nie przeżywała.

23.11.2017

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W br. w ramach inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zrealizowano dwa zadania. Pierwsze z nich polegało na przebudowie drogi w Zaworach, drugie zadanie polegało na przebudowie drogi w Konarzycach.

22.11.2017

Spektakl operowy w Jarosławkach

Wystawioną na deskach urokliwej Ceglarni w Jarosławkach w piątek, 17 listopada operę „PIMPINONE” G.P.H. Telemanna, bez wątpienia zaliczyć można do kulturalnych wydarzeń roku. Z całą pewnością dotyczy to naszej gminy i powiatu, ale pokusić się można nawet o stwierdzenie, że i województwa.

21.11.2017

Podsumowanie konsultacji
Rocznego Programu Współpracy na rok 2018

W dniu 20 listopada br. dobiegła końca procedura konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.