Aktualności

18.02.2016

Informacja w sprawie wprowadzenia ulic w Zakrzewicach

Szanowni Mieszkańcy, Uchwałą Nr XIV/76/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. wprowadzono nazewnictwo ulic w miejscowości Zakrzewice. Jednocześnie uregulowano numerację porządkową nieruchomości. Informacja o zaistniałych zmianach została przekazana do każdego właściciela budynku oraz do każdego zameldowanego mieszkańca Zakrzewic.

17.02.2016

Ksiąskie konsultacje społeczne z zakresu bezpieczeństwa

Gmina Książ Wlkp. była drugą po Śremie gminą powiatu, w której odbyły się konsultacje społeczne poświęcone tworzeniu krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. Opracowanie takiego dokumentu – co do zasady - jest jednym z istotnych elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Dlatego też na etapie tworzenia map zagrożeń, brane są m.in. pod uwagę dane z badań opinii społecznej, debat obywatelskich, jak również informacje pochodzące od różnych służb i inspekcji.

16.02.2016

Spotkanie z lokalnymi NGO

W poniedziałek, 15 lutego w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie skierowane do lokalnych organizacji pozarządowych oraz osób, które w niedalekiej przyszłości zamierzają założyć stowarzyszenie. Miało ono charakter informacyjno-szkoleniowy i dotyczyło zagadnień prawno-księgowych oraz możliwości pozyskania przez organizacje środków finansowych w ramach LGD Lidera Zielonej Wielkopolski.

10.02.2016

Spotkanie dla seniorów

W dniu 5 lutego w siedzibie Centrum Kultury z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie mające na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów Gminy Książ Wlkp. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, Pani Urszula Hańczyk, Radna i Sołtys Kołacina w jednej osobie, Pani Bogumiła Skiera oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Koła w Książu Wlkp., Pani Krystyna Wajnert.

08.02.2016

Nowy numer Informatora gminnego

Właśnie ukazał się drugi numer Informatora gminnego, który w najbliższych dniach trafi do Państwa domów. Nowy egzemplarz zwiera materiały stanowiące podsumowanie dokonań ksiąskiego samorządu w II półroczu 2015r. oraz plany i zamierzenia na rok 2016.

04.02.2016

Zakaz palenia śmieciami!

Burmistrz Książa Wlkp., informuje mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych !!!. Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 - Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.