Aktualności

13.03.2017

Platforma biznes.gov.pl – nowe źródło informacji dla przedsiębiorców

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju uruchomiło platformę biznes.gov.pl, będącą kompleksowym źródłem informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla początkujących przedsiębiorców, jak i tych, którzy od wielu lat prowadzą swoją działalność.

13.03.2017

Komunikat dotyczący ptasiej grypy

Poniżej znajdą Państwo Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie dotyczący wystąpienia przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków na terenie powiatu Śrem w miejscowości Manieczki gmina Brodnica.

10.03.2017

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

W dniu jutrzejszym, tj. 11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu powierzonych funkcji.

10.03.2017

Komunikat dotyczący pojemników na odpady

Ze względu na często powtarzające się sytuacje wystawiania pojemników na odpady nieprzystosowanych do opróżniania przez śmieciarki, co w konsekwencji prowadzi do nieodebrania zgromadzonych w nich śmieci, tut. Urząd przypomina, iż zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. przyjętego uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r., pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich opróżnianiu.

09.03.2017

Informacji o zmianach w gminnej oświacie - ciąg dalszy
Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Na sesji, w dniu 13 lutego Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwalony wówczas dokument – zgodnie z przepisami prawa – został skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych działających w zakresie oświaty, celem zaopiniowania. Na wyrażenie opinii wymienione podmioty mają 21 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.

09.03.2017

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert na rok 2017

Informujemy, iż Burmistrz Książa Wlkp. zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 9 marca 2017 r. unieważnił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017 z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu przez żadną ze złożonych w konkursie ofert.