Aktualności

18.05.2018

WYNIKI DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięty został drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2018, ogłoszony Zarządzeniem Nr 35/2018 z dnia 23 marca 2018r. Ofertę w konkursie złożyło jedna organizacja tj. Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. na zadanie pn. Samochodowy Rajd Nawigacyjny 2018r. Zadanie publiczne realizowane będzie już w miesiącu czerwcu br. Kwota otrzymanej dotacji to 3 500,00 zł.