Aktualności

21.03.2017

Meldując się i płacąc podatki w Gminie Książ Wlkp. –
masz realny wpływ na rozwój swojej okolicy

Szanowni Mieszkańcy,
co roku, do każdej gminy trafia ok. 38% podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców. Środki te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, budowę i remonty dróg oraz chodników, oświetlenia czy kanalizacji. Dzięki nim możliwym jest przedstawienie bogatej oferty kulturalno- czytelniczej czy sportowo- rekreacyjnej, utrzymanie porządku w mieście i na wsiach. W jaki sposób sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby część podatku z ich PIT- u wróciła w postaci nowych inwestycji do gminy, w której mieszkają?

Wystarczy, aby osoby zamieszkujące naszą Gminę, a w niej niezameldowane dokonały meldunku oraz zaktualizowały w Urzędzie Skarbowym swoje miejsce zamieszkania. Obie czynności można wykonać w bardzo prosty sposób. Jeśli chodzi o meldunek, potrzebna jest jedynie krótka wizyta w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. (pokój nr 5), podczas której wystarczy wypełnić odpowiedni formularz Zgłoszenia pobytu stałego i przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku. Szczegóły tutaj: http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/?pid=63

Jeśli natomiast chodzi aktualizację miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym, to koniecznym jest złożenie w tej instytucji w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT, informacji o aktualnym miejscu zamieszkania bądź też przekazanie jej na formularzu ZAP-3, dostępnym w załączniku.

Dzięki wykonaniu tych prostych czynności środki pochodzące z podatku dochodowego każdego Mieszkańca wrócą do Gminy w postaci nowej czy zmodernizowanej infrastruktury, ciekawej oferty oświatowo- kulturalnej, a także czystego i zadbanego otoczenia. Każdy zatem Mieszkaniec może mieć realny wpływ na rozwój swojej okolicy, a przez to również - na poprawę jakości własnego życia.