Aktualności

06.09.2018

Spotkanie z dyrektorami szkół

W ostatnim dniu wakacji, tuż przez rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2018/2019, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie organizacyjne z dyrektorami szkół.

Podczas spotkania, Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mchach Pani Barbary Kapturek, przekazał zarządzenie w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji dyrektora na rok szkolny 2018/2019, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do 31 sierpnia 2019r. Jednocześnie, korzystając z okazji złożył życzenia Pani Dyrektor z okazji jubileuszu pracy nauczycielskiej.

W kolejnych punktach spotkania omówione zostały kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, jak również projekty edukacyjne i działania przewidziane do realizacji w najbliższym roku szkolnym. Przeanalizowany został również kalendarz roku szkolnego, kalendarium lokalnych uroczystości rocznicowych oraz zagadnienia związanych ze zmianą przepisów prawnych dotyczących m.in. oceną pracy nauczycieli.

Trwający już rok szkolny będzie kolejnym i jednocześnie ostatnim rokiem, w którym realizowany będzie projekt edukacyjny „Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.” współfinansowany ze środków unijnych. W ramach w/w projektu uczniowie będą mieli możliwość realizowania w szkołach dodatkowych zajęć, takich jak m.in. programowanie, robotyka czy przedsiębiorczość oraz udziału w półkoloniach realizowanych podczas ferii zimowych. Ponadto szkoły będą brały udział w kolejnych edycjach rządowych projektów takich jak np. Aktywna Tablica czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Ksiąska placówka po raz pierwszy uczestniczyć będzie w projekcie „Cyfrowa szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Edukacyjnego na lata 2014-2020.

Jak zawsze, nowy rok szkolny przynosi pewne zmiany. Ten, który rozpoczął się 3 września, będzie ostatnim, w którym uczniowie dotychczasowych klas gimnazjów pisać będą egzamin gimnazjalny i jednocześnie pierwszym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty. To będzie ostatni etap wdrażanej reformy ustroju szkolnego.

W związku z tym, że pierwszy dzwonek już zabrzmiał; życzymy uczniom i nauczycielom, by wyzwania, jakie pojawią się w najbliższych miesiącach były źródłem satysfakcji i motywowały do dalszych działań oraz by nauka była przyjemna i pożyteczna dla wszystkich!

Galeria