Aktualności

27.02.2017

Wyborco, zadbaj o to, aby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej przypominamy, iż wymeldowanie z pobytu stałego powoduje automatycznie skreślenie z rejestru wyborców danej gminy. Z kolei zameldowanie osoby na pobyt czasowy, nie jest równoznaczne z ujęciem w tymże rejestrze. Aby zatem móc wziąć udział w głosowaniu, należy zameldować się na pobyt stały lub dopisać do rejestru wyborców. Tylko takie postępowanie gwarantuje ujęcie w stałym rejestrze wyborców i daje możliwość czynnego udziału w głosowaniach. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej do wiadomości, ulotce.