Aktualności

16.02.2017

Gmina udostępniła lokal użytkowy

W środę, 15 lutego br. Gmina - na podstawie umowy użyczenia - udostępniła na potrzeby Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp., lokal użytkowy znajdujący się w budynku administracyjnym ksiąskiego magistratu.

Jest to już kolejna umowa użyczenia dla organizacji działających na terenie naszej Gminy. Dotychczas tut. samorząd udostępnił lokale użytkowe dla:

  1. Polskiego Związku Wędkarskiego Koła PZW Nr 18 w Książu Wlkp.;
  2. Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Książu Wlkp.;
  3. Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w Książu Wlkp.;
  4. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Książu Wlkp.

Przekazując nieodpłatnie różnym organizacjom pozarządowym użytkowe pomieszczenia, tut. samorząd między innymi w ten sposób wspiera funkcjonujące na jego terenie, jednostki NGO. Tego typu pomoc jak najbardziej wpisuje się w założenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. Korzystając z okazji przypominamy także o innym – tym razem finansowym wsparciu organizacji pozarządowych – a mianowicie o ogłoszonym przez Burmistrza Książa Wlkp. Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok. Termin składania ofert na tegoroczną edycję konkursu upływa w środę, 22 lutego br.