Aktualności

16.02.2017

Akty wandalizmu w Gminie Książ Wlkp.

Z przykrością zauważamy, że niemalże codziennie spotykamy się z aktami wandalizmu w naszej Gminie. Zniszczone wiaty przystankowe, pogięte i uszkodzone znaki, wywrócone kosze na śmieci - to praktycznie gminna codzienność. W ostatnim czasie, a dokładnie we wtorek, 14 lutego w Walentynki (!), grupa wandali zniszczyła dwie znajdujące się w ksiąskim Parku Miejskim, lampy.

Koszt naprawy, a często i niezbędnej wymiany, zniszczonych urządzeń to blisko kilka tysięcy złotych. Ksiąski samorząd przeznaczając nieplanowane na taki cel środki finansowe, zmuszony jest zawsze zrezygnować z innych ważnych – z punktu widzenia dobra społecznego - przedsięwzięć. A wiadomo przecież, że poza wydatkami finansowymi, dochodzą zawsze jeszcze inne, ujemne skutki tego typu czynów. W przypadku wtorkowego zdarzenia, zniszczone oświetlenie w Parku oznacza - obok oczywiście naruszonych walorów estetycznych miejsca – obniżenie stanu bezpieczeństwa dla osób odwiedzających tę, jakże atrakcyjną i lubianą przez mieszkańców, część miasta.

Wandali trudno jest złapać na gorącym uczynku. Ich czyny najczęściej trwają krótko i z reguły mają miejsce w godzinach nocnych. Poza tym są zwykle tak „umiejscowione”, że znajdujące się nawet w pobliżu kamery miejskiego monitoringu, nie zawsze obejmują swym zasięgiem te zdarzenia. Często też wandale działają w grupie i to maskując swoje oblicze. Mimo to, sprawców tych niegodnych czynów, da się złapać i ukarać!

Bardzo ważni okazują się w takim przypadku świadkowie zdarzenia, osoby znajdujące się w pobliżu, sąsiedzi i przechodnie. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem: Nie bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu. Informujmy Policję o tego typu zdarzeniach. Lampy, przystanki czy ławki to nasze wspólne dobre, o które musimy wszyscy dbać. Chuligani nie mogą bezkarnie niszczyć inwestycji i starań o ładne otoczenie. Niech osoby za to odpowiedzialne, będą należycie ukarane. Prosimy więc wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje odnośnie uszkodzonych w Parku lamp i innych tego typu zniszczeń, o kontakt z miejscowym Zespołem Dzielnicowych pod nr tel. 61 2815240 lub Urzędem Miejskim w Książu Wlkp. pod nr tel.61 2822001. Zawsze też tego typu zgłoszenia można także dokonać telefonując pod numer alarmowy 112 lub 997.

Korzystając z okazji przypominamy, iż Dzielnicowym w rejonie:

  • miasta Książ Wlkp. jest sierż. szt. Dawid Wojciechowski tel. kontaktowy 61 2815350 (kom.516-953-992),
  • wsi: Chwałkowo Kościelne, Mchy, Kołacin, Ługi, Włościejewice, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sebastianowo, Charłub jest asp. szt. Robert Obarski tel. kontaktowy 61 2815351 (kom. 786-936-527),
  • wsi Zakrzewice, Brzóstownia, Chrząstowo, Feliksowo, Gogolewo, Gogolewko, Jarosławki, Kiełczyn, Kiełczynek, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Międzybórz, Obreda, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Zaborowo, Zawory jest asp. Zbigniew Barcz tel. kontaktowy 61 2815351 (kom.516-953-984).