Aktualności

15.02.2017

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Począwszy od września 2016r. na terenie województwa wielkopolskiego działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za której pośrednictwem mieszkańcy mogą anonimowo przekazywać Policji informacje o niepokojących ich zjawiskach z zakresu bezpieczeństwa.

Do końca grudnia 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Śremie poprzez KMZB otrzymała 282 zgłoszenia. W styczniu br. wpłynęło 60 informacji od internautów. Sygnały te, dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego parkowania oraz nadmiernej prędkości na drodze.

Policjanci ze śremskiej komendy, zachęcają do kontaktu za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystkie zgłaszane informacje są skrupulatnie sprawdzane.

Ponadto, potrzebę pilnej interwencji Policji zgłaszać można poprzez numery alarmowe: 997 i 112 (nie poprzez mapę).

W przypadku pytań lub uwag do funkcjonalności KMZB, Policja prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące KMZB, znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html