Aktualności

13.02.2017

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów z oczyszczalni, z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Usługi na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie usuwania osadu świadczy Firma EKO-DBAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

Koszt wywozu za 1 tonę wynosi 150 zł brutto w transporcie łączonym, przy minimum 10-ciu zgłoszonych nieruchomościach według ustalonego przez Firmę harmonogramu. Rachunki, faktury za wykonaną usługę winny być przechowywane przez okres minimum 3 lat. Szczegółowe informacje dotyczące usługi otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami Firmy na numer telefonu: 501-388-736