Aktualności

03.03.2017

„Informator dla mieszkańców Gminy Książ Wielkopolski”

Od września 2016 roku do końca lutego br. uczniowie Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp. przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją BGK, realizowali ogólnopolski program Młody Obywatel, którego celem było promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów i możliwości aktywnego działania w najbliższym otoczeniu.

27.02.2017

Wyborco, zadbaj o to, aby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

Na prośbę Państwowej Komisji Wyborczej przypominamy, iż wymeldowanie z pobytu stałego powoduje automatycznie skreślenie z rejestru wyborców danej gminy. Z kolei zameldowanie osoby na pobyt czasowy, nie jest równoznaczne z ujęciem w tymże rejestrze. Aby zatem móc wziąć udział w głosowaniu, należy zameldować się na pobyt stały lub dopisać do rejestru wyborców. Tylko takie postępowanie gwarantuje ujęcie w stałym rejestrze wyborców i daje możliwość czynnego udziału w głosowaniach.

24.02.2017

Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 roku można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

24.02.2017

Zmiana godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych
,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2017 r., z początkiem nowego sezonu sportowego na Orliku, który tradycyjnie w naszej Gminie rozpocznie się 1 marca, nastąpi zmiana godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012’’ .

22.02.2017

Dofinansowania dla osób fizycznych z WFOŚiGW
na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w marcu br. planuje ogłosić nabór dla osób fizycznych na realizację zadania związanego z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych TERMO-2017.

22.02.2017

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.