Aktualności

18.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

W dniu dzisiejszym (18 stycznia), na prośbę ksiąskiego magistratu w miejscowości Chrząstowo na terenie przy ogródkach działkowych oraz przy posesjach nr 1, 2, 8b zostały przeprowadzone badania jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Lesznie. Badania nie wykazały żadnych nieprawidłowości.  

17.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

W dniu wczorajszym (16 stycznia) z inicjatywy ksiąskiego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrząstowie w budynku OSP, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami posesji tejże miejscowości najbardziej narażonymi na działanie szkodliwego dymu wydobywającego się z palącego składowiska odpadów w Pyszącej.

16.01.2019

Komunikat GCZK w Książu Wlkp. dotyczący pożaru nielegalnego składowiska odpadów w Pyszącej

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. na bieżąco monitoruje sytuację prowadzonej od soboty, 12 stycznia br. akcji gaśniczej pożaru nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Pysząca. Z informacji uzyskanej od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, na miejscu akcji kontynuowane są ciągłe pomiary jakości powietrza wykonywane przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ponadto, zgodnie z poleceniem Komendanta Powiatowego PSP odbędzie się badanie powietrza w budynkach mieszkalnych sołectwa Chrząstowo (posesje przed lasem jadąc od strony Śremu). Prosimy o umożliwienie dokonania pomiarów przez strażaków PSP.

15.01.2019

Dr Stefan Doerffer z wizytą w Książu Wlkp.

Nie milkną (i z pewnością długo jeszcze będą odbijały się głośnym (po gminie) echem:) zachwyty publiczności zgromadzonej w ubiegły wtorek (8 stycznia) w Bibliotece, nad wspaniałym wystąpieniem Pana dr Stefana Doerffera. Zapowiadany już od jakiegoś czasu Gość specjalny miejscowej książnicy, wnuk rozstrzelanego na Rynku w Książu w październiku 1939 r. Stefana Ludwika Doerffera, przyleciał aż z Kanady by spotkać się z mieszkańcami naszej Gminy.

14.01.2019

5. edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego

W dniach 5 i 7 stycznia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludóww Książu Wlkp. odbyła się piąta już edycja ksiąskiego Koncertu Noworocznego, którego pomysłodawczynią jest Pani Dyrektor Małgorzata Stefaniak, a patronat honorowy objął Pan Burmistrz, Teofil Marciniak.

14.01.2019

Komunikat dotyczący pożaru składowiska w Pyszącej.

Od soboty 12 stycznia trwa (kolejny już w tym roku) pożar nielegalnego składowiska odpadów na terenie PPU Sanbud Sp. z o. o. przy ul. Ceglanej w Pyszącej. W akcji udział biorą zastępy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz zastępy OSP z terenu Gminy Śrem i gmin ościennych, w tym również jednostki OSP z terenu Gminy Książ Wlkp. Akcja ratowniczo-gaśnicza może potrwać jeszcze przez kilka dni.