Aktualności

06.02.2017

Dotacja celowa na wymianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania

Informujemy, iż od tego roku istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej na wymianę systemu ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło. Dotacje mogą otrzymać m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy. Warunkiem udzielenia dotacji jest wymiana systemu ogrzewania na nowe ekologiczne źródło ogrzewania (kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo-olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł c.o. na biomasę), wykorzystane mogą być wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia, które zostały zamontowane po raz pierwszy i które spełniają wymagane normy techniczne i są dopuszczone do użytkowania na terenie RP, przy jednoczesnym zlikwidowaniu wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych. Dotacja nie obejmuje m.in. zakupu i montażu źródeł ciepła w nowobudowanych obiektach. Kwota dotacji może wynieść maksymalnie 2.500,00 zł w budynkach i 1.500,00 zł w lokalach. Wysokość udzielonej dotacji, a także zasady, tryb postępowania i sposób jej rozliczania, reguluje akt Uchwała Nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ Wlkp., trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 78 z dnia 2 stycznia 2017 r.).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.ksiaz-wlkp.pl -> BIP -> Poradnik klienta -> Ochrona Środowiska