Aktualności

23.03.2017

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Na prośbę Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie zamieszczamy pismo Dyrektora OR KRUS w Poznaniu informujące o organizowanych w okresie letnim turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w wieku od 7 do 15 lat.

23.03.2017

Kampania medialna „Wybieram pomoc”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż od 1 marca br. realizowana jest - na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.

22.03.2017

Podsumowanie kampanii NEFROTEST

W niedzielę, 12 marca br., 32 mieszkańców Gminy Książ Wlkp., w tym przedstawiciele lokalnego samorządu, wzięli udział w kampanii społecznej NEFROTEST, zorganizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem – Stacją Dializ B. Braun Avitum w Śremie.

22.03.2017

Autorskie spotkanie z Marleną Grewling
fotograficzna droga do poszukiwania siebie

W piątkowe późne popołudnie, ksiąska Izba Regionalna zamieniła się w swoistą galerię fotografii. A wszystko to za sprawą zorganizowanej w niej wystawy zdjęć autorstwa Marleny Grewling, która - notabene - była główną bohaterką piątkowego spotkania.

21.03.2017

Meldując się i płacąc podatki w Gminie Książ Wlkp. –
masz realny wpływ na rozwój swojej okolicy

co roku, do każdej gminy trafia ok. 38% podatku dochodowego płaconego przez jej mieszkańców. Środki te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli, budowę i remonty dróg oraz chodników, oświetlenia czy kanalizacji. Dzięki nim możliwym jest przedstawienie bogatej oferty kulturalno- czytelniczej czy sportowo- rekreacyjnej, utrzymanie porządku w mieście i na wsiach. W jaki sposób sami mieszkańcy mogą przyczynić się do tego, aby część podatku z ich PIT- u wróciła w postaci nowych inwestycji do gminy, w której mieszkają?

20.03.2017

Wsparcie żywnościowe dla Mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż Caritas Polska po raz kolejny - jako jedna z czterech organizacji pozarządowych - realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą - Agencja Rynku Rolnego.