Aktualności

24.01.2019

Ksiąskiej statystyki ciąg dalszy

Nawiązując do artykułu, jaki ukazał się przeszło dwa tygodnie temu w sprawie danych statystycznych dotyczących zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, niniejszym przedstawiamy Państwu dane z ewidencji ludności Gminy Książ Wlkp.

23.01.2019

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

22.01.2019

V Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

21.01.2019

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy

Biznes.gov.pl to nowoczesny serwis informacyjno – usługowy stworzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

21.01.2019

Zmiany w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

Od początku 2019 roku w życie weszły nowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Obecnie każdy obywatel może skorzystać z pomocy radcy prawnego w tutejszym Urzędzie, jeśli tylko złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów skorzystania z usług prawnika.

21.01.2019

W szkołach odbyły się multimedialne lekcje historii

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie szkół w Książu Wlkp., Konarzycach, Mchach, Chwałkowie Kościelnym i Chrząstowie uczestniczyli w multimedialnych lekcjach historii w ramach 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przeprowadzili je Pani Katarzyna Gwincińska oraz Pan Bohdan Kaczmarek – współautorzy albumu „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej”.