Aktualności

16.11.2018

Z A W I A D O M I E N I E
o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zawiadamiamy, że zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych ma dzień 21 października 2018 r., zwołana zostaje na dzień 22 listopada 2018 r., godz.13.00, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Odbędzie się ona w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

16.11.2018

Pszczelarska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
„Plaster miodu” powstanie w Kołacinie

Miło nam poinformować, że w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konkursu na działania z zakresu edukacji ekologicznej, Gmina Książ Wlkp. (jako jedna z 15 w województwie!) otrzyma ze środków funduszu, dotację na realizację zadania pn. Pszczelarska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Plaster miodu” w Kołacinie. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 18.702,00 zł, co stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowalnych całego zadania.

16.11.2018

Jesienno-zimowy kulturalny rozkład jazdy

Co kulturalnego będzie się działo jeszcze do końca roku w gminie Książ Wlkp.? Warto zapoznać się z poniższym “rozkładem jazdy” na listopad i grudzień oraz skorzystać z proponowanej oferty.

15.11.2018

„Rekord dla Niepodległej”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wszystkie ksiąskie szkoły podstawowe śpiewając w czwartek, 9. listopada o godzinie 11.11 „Mazurek Dąbrowskiego” włączyły się do akcji „Rekord dla Niepodległej”, organizowanej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej.

14.11.2018

ĆWICZENIA RENEGADE

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

09.11.2018

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Co roku w listopadzie, Burmistrz Książa Wlkp. występuje z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.