Aktualności

21.11.2016

Inicjatywa lokalna- nowy termin składania wniosków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 6476 ogłoszona została uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej. Zmiany wprowadzone w w/w uchwale dotyczą nowego terminu składania wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej. Począwszy od roku 2017, formularze wniosków w powyższej sprawie będzie można składać – nie jak miało to miejsce dotychczas, w dwóch odrębnych terminach – lecz w jednym – wyznaczonym na okres od 1 do 30 stycznia każdego roku.

W pozostałym zakresie, w tym jeśli chodzi o warunki ubiegania się o wsparcie, wzór wniosku i rozliczenie zadania, uchwała nie zmieniła się. W załącznikach do niniejszej informacji znajdą Państwo treść zarówno podstawowego, jak i zmienionego dokumentu.