Aktualności

14.11.2016

Ksiąskie obchody Święta Niepodległości

Udziałem we mszy świętej, odprawionej 11 listopada br. w kościele p.w. św. Mikołaja w Książu Wlkp. mieszkańcy naszej Gminy rozpoczęli uroczyste obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po nabożeństwie, przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, lokalnych stowarzyszeń oraz wszyscy zebrani, w asyście Orkiestry Dętej, Mażoretek i pocztów sztandarowych, przemaszerowali na pobliski Plac Kosynierów. Na miejscu, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak, podkreślając m.in. znaczący wkład w walce o wolną Polskę synów ziemi ksiąskiej, jak i wagę Rynku jako miejsca walki za wolną Polskę: Przypomnę tutaj rok 1848, okres Wiosny Ludów i walki Kosynierów w Książu Wlkp., udział naszych mieszkańców w I wojnie światowej i Powstaniu Wielkopolskim, jak również udział w II wojnie światowej i ofiary okupacji hitlerowskiej, tutaj na naszym Rynku. Rynku, który łączy patriotyczne dążenia szeregu pokoleń mieszkańców miasta i okolic, który ma znaczenie szczególne i wyjątkowe i jest w Książu najważniejszy dla upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych. – mówił Burmistrz.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było złożenie przez przybyłe delegacje symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Rozstrzelanych w 1939r.

Galeria