Aktualności

20.07.2017

Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego

Działając na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Książa Wlkp. zamieszcza na okres 7 dni ofertę złożoną przez Rzymsko – Katolicką Parafię p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Gogolewie, na realizację zadania w trybie małego grantu pn. Odpust parafialny połączony z festynem. Celem zadania publicznego jest upowszechnienie tradycji pielgrzymowania oraz integracja społeczności.

20.07.2017

Nabór na kurs języka angielskiego – VI edycja 2017/2018 rok

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na kolejną edycję kursu języka angielskiego

17.07.2017

Apel do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu i Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kierują apel do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

14.07.2017

Sroczewo i Mchy wypięknieją

19 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez województwo - w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”- pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie przedmiotowych umów.

12.07.2017

Spotkanie z sołtysami

We wtorkowe przedpołudnie, 11 lipca Zastępca Burmistrza Książa Wlkp., Pani Mirela Grześkowiak wraz ze Skarbnikiem Gminy, Panią Barbarą Matuszczak spotkały się w tut. Urzędzie z sołtysami Gminy Książ Wlkp. Podczas zebrania, w którym udział wzięło większość przewodniczących jednostek pomocniczych, zostały poruszone różnego rodzaju kwestie dotyczące bieżącego funkcjonowania sołectw i gminy.

10.07.2017

,,Promocja zdrowia” - piknik dla seniorów w Mchach

W ramach kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” 29 czerwca w Mchach, z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. przy współpracy z sołectwami: Mchy, Radoszkowo i Sebastianowo, zorganizowane zostało dla seniorów tamtejszych wsi, spotkanie integracyjne.