Aktualności

27.10.2016

O ekonomii społecznej w Książu Wlkp.

Z inicjatywy Fundacji BARKA oraz Burmistrza Książa Wlkp. w środę, 26 października w siedzibie tut. Urzędu odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom sfery ekonomii społecznej. Oprócz zaproszonych gości – prelegentów, w spotkaniu uczestniczyli Radni Rady Miejskiej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy naszej Gminy. Przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej, Pani Dagmara Szlandrowicz wprowadziła wszystkich zebranych w temat powoływania nowych podmiotów ekonomii społecznej, omówiła idee przyświecające budowaniu partnerstwa lokalnego w tej sferze oraz zaprezentowała przykłady dobrych praktyk funkcjonowania takich podmiotów w okolicznych gminach i powiatach. Z kolei Pan Zbigniew Zalesiński, przybliżył działalność Centrum Integracji Społecznej w Rydzynie oraz przedstawił zakres działania współpracujących z tym Ośrodkiem, spółdzielni socjalnych.

Środowe spotkanie otwierało panel dyskusyjny dotyczący ewentualnego powołania w przyszłości w naszej gminie, przedsiębiorstwa o charakterze społecznym.

Galeria