Aktualności

07.07.2015

WIWAT KRÓL KURKOWY!

W minioną sobotę na ksiąskim rynku miała miejsce coroczna uroczystość Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – Intronizacja Króla Kurkowego 2015, która rozpoczęła się od wymarszu pocztów sztandarowych i zaproszonych gości po dotychczasowego Króla Jakuba Wajnerta.

01.07.2015

X sesja Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim

Ostatnia przed wakacjami, X sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbyła się w miniony poniedziałek, 29 czerwca. Była ona wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, to właśnie na poniedziałkowym posiedzeniu Rady głosowano nad udzieleniem Burmistrzowi Książa Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, po drugie, na sesji gościliśmy przedstawicielki ksiąskich Mażoretek wraz z ich trenerką, Panią Anetą Ptak

29.06.2015

Grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym

W miesiącu lutym utworzyła się grupa wsparcia anonimowych alkoholików w Książu Wielkopolskim. Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 przy ulicy Ogrodowej 1A (salka w piwnicy przedszkola). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. lub pod nr tel. 061 28 22 700.

23.06.2015

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia do 2022 roku

W 2015 roku Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości przyjęło do realizacji Strategię Rozwoju Stowarzyszenia do 2022 roku. Jest ona najważniejszym dokumentem planistycznym, uwzględniającym zarówno kierunki dotychczasowej działalności, jak i nowe wyzwania, wynikające z rosnących potrzeb i oczekiwań lokalnych przedsiębiorców oraz władz samorządowych. Nadrzędnym celem strategii jest wspólna budowa prężnego lokalnego środowiska gospodarczego.

23.06.2015

Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 31 maja br. odbyły się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W związku z powyższym, na prośbę Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazujemy Państwu informację dotyczącą m. in. o wybranych przedstawicielach w okręgu wyborczym nr 188 – gmina Książ Wlkp.

18.06.2015

ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP KOŁACIN

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych) zakupiono sprzęt ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie.