Aktualności

26.11.2018

Z perspektywy dziesięciu lat...

Dziesięć lat (!) trwał projekt  pod hasłem "Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 Pamiętamy!", w którym Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym brała czynny udział. Koordynatorem szkolnym projektu była Pani Elżbieta Kapcińska, dyrektor placówki. Podczas uroczystej Gali podsumowującej program działań związanych z obchodami 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która odbyła się 21 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Pani Kapcińska odebrała dla szkoły pamiątkowy Certyfikat. Chwałkowska placówka jest jedyną w skali Gminy Książ Wlkp. i jedną z dwóch w Powiecie Śremskim szkół wyróżnionych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który był organizatorem przedsięwzięcia.

Najważniejszym celem projektu było ożywienie międzypokoleniowej pamięci o wydarzeniach historycznych, które kształtowały i nadal kształtują, niepodległą tożsamość narodową. Przez okres realizacji projektu w szkole i regionie podejmowane były liczne i różnorodne działania kształtujące postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży. Wymagało to systematycznej pracy wychowawczej i edukacyjnej, która zaowocowała wieloma konkursami wiedzy, literackimi, plastycznymi, spektaklami, dniami patrona, spotkaniami i wywiadami z rodzinami powstańców. Największy sukces przyszedł jednak na końcu. Uczennica klasy VII - Amelia Kosmala została laureatką konkursu literackiego na twórcze opowiadanie z historią Powstania Wielkopolskiego w tle, zajmując III miejsce w kategorii klas IV-VII. Jej historyczny i zarazem bardzo emocjonalny przekaz został wybrany spośród 91 prac uczniów wielkopolskich szkół. Nie pozostaje nic innego, jak Szkole i Amelii serdecznie pogratulować osiągnięcia.

Jednocześnie, warto w tym miejscu dodać, że z racji zbliżającej się okrągłej rocznicy wybuchu Powstania, w chwałkowskiej szkole i to już niebawem, zorganizowane zostaną główne uroczystości poświęcone zwycięskiemu zrywowi i tym samym patronowi szkoły w Chwałkowie.

Galeria