Aktualności

16.11.2018

Pszczelarska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
„Plaster miodu” powstanie w Kołacinie

Miło nam poinformować, że w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konkursu na działania z zakresu edukacji ekologicznej, Gmina Książ Wlkp. (jako jedna z 15 w województwie!) otrzyma ze środków funduszu, dotację na realizację zadania pn. Pszczelarska ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Plaster miodu” w Kołacinie. Wartość przyznanego wsparcia wynosi 18.702,00 , co stanowi blisko 85% kosztów kwalifikowalnych całego zadania.

Nieprzypadkowo na miejsce realizacji projektu wybrano Kołacin. Z jednej bowiem strony, miejscowość ta stanowi swego rodzaju gminne zagłębie pszczelarskie, z drugiej - dysponuje terenem wokół świetlicy wiejskiej, który można w sposób atrakcyjny, a przy okazji i proedukacyjny, zagospodarować. Położony w centrum miejscowości plac, w ostatnim czasie - za sprawą działań ksiąskiego samorządu - nabrał zupełnie nowego wyglądu. Został dokładnie oczyszczony, odnowiony i powiększony. Jednakże dla pełnej jego rewitalizacji, brakowało jeszcze kilku ważnych elementów. Jednym z nich było uzupełnienie terenu nowymi nasadzeniami, drugim z kolei - postawienie urządzeń służących rekreacji i wypoczynkowi. I choć zabiegi o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel podejmowane były przez Gminę kilkakrotnie, to dopiero w konkursie „środowiskowym”, udało się je otrzymać. W ramach projektu zamontowana zostanie tablica i gra edukacyjna, „guciohotele” oraz ul edukacyjny. Pojawią się drewniane ławki, stojak na rowery oraz kosze na odpady. Posadzone zostaną drzewa miododajne.

Całość pomyślana została w taki sposób, by poza zrewitalizowaniem serca miejscowości, stworzona w Kołacinie ścieżka edukacyjna służyła rozpropagowaniu działań mających na celu ochronę dzikich zapylaczy, przybliżeniu odwiedzającym ją osobom korzyści, jakie dla naszego życia mają owady pożyteczne, umożliwieniu zapoznania się z rodzajami tych owadów oraz urozmaiceniu wsi Kołacin pod względem turystycznym. Jednocześnie stanowić ona będzie kolejny krok przybliżający ksiąski samorząd do uzyskania miana Gminy przyjaznej pszczołom.