Aktualności

28.08.2017

Weryfikacja formularzy i zadań zgłoszonych w ramach ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, zakończona

W piątek, 25 sierpnia zakończył się trwający od początku bieżącego miesiąca, etap weryfikacji formalnej i merytorycznej Formularzy i zadań zgłoszonych w drugiej edycji ksiąskiego Budżetu Obywatelskiego. Powołana zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 maja 2017 r.

28.08.2017

Wsparcie dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

28.08.2017

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR przypomina o możliwości składania oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogły być spowodowane przez czynniki jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

23.08.2017

Szacowanie szkód oraz bieżące informacje związane z usuwaniem zniszczeń spowodowanych przez ubiegłotygodniową nawałnicę

Spośród wielu szkód, jakie spowodowane zostały przez ubiegłotygodniową nawałnicę, najbardziej dotkliwe okazały się oczywiście te, które dotyczyły zniszczeń budynków mieszkalnych. Do tej pory (na dzień 18 sierpnia) w Gminie Książ Wlkp. zgłoszonych zostało jako uszkodzonych w wyniku piątkowej burzy i gradobicia, blisko 61 domów i lokali mieszkalnych.

23.08.2017

Prośba do Mieszkańców poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa – dotkniętych przez ubiegłotygodniową nawałnicę - z prośbą o wykazanie przy podejmowanych zgłoszeniach, szczególnej cierpliwości. Jest zrozumiałym, iż w obliczu tragedii, każdy chciałby być obsłużony w pierwszej kolejności. Nie mniej jednak, stosowane w takich sytuacjach niezbędne procedury i wytyczne powodują, iż czas konieczny na rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków, znacznie się wydłuża.

23.08.2017

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolu

Wakacyjny czas sprzyja różnego rodzaju pracom remontowym, które prowadzone są zarówno w budynkach szkolnych, jak i w ich najbliższym otoczeniu.