Aktualności

13.09.2016

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wlkp.

Drodzy
Mieszkańcy, Przedsiębiorcy
oraz Administratorzy budynków wielorodzinnych,

Gmina Książ Wlkp. jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Książ Wlkp. i podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Książ Wlkp. starała się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację, obecnie przygotowujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy na udzielenie dotacji.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. (pokój nr 12) tel. 61 28 22 001 wew. 33 lub u wykonawcy Planu – NUVARRO Sp. z o.o. Pani Daria Jarońska tel. 883 222 794.

Wypełnioną ankietę należy odesłać drogą mailową na adres: izabela.kozelan@ksiaz-wlkp.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.