Aktualności

31.08.2016

Stanowiska doradcze w ZUS

Z początkiem września, w II Oddziale ZUS w Poznaniu, uruchomione zostaną nowe stanowiska doradcze przeznaczone do obsługi klientów zalegających z realizacją swoich zobowiązań w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie doradców ma sprzyjać skróceniu czasu rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi, rozłożeniu na raty powstałych zobowiązań, a także zwiększeniu liczby spraw pozytywnie rozpatrywanych. Doradcy ds. ulg i umorzeń pomogą również w wypełnianiu niezbędnych dokumentów i będą wspierać klientów w trakcie rozpatrywania sprawy.