Aktualności

29.08.2016

Uroczyste wręczenie aktu mianowania

W dniu dzisiejszym, tj. 29 sierpnia br., o godz. 9.00, w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Z rąk Burmistrza, Pana Teofila Marciniaka, akt nadania stopnia awansu zawodowego otrzymała Pani Anna Graefling, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół im. Abp. A. Baraniaka w Mchach, która w lipcu br. pomyślnie zdała przed Komisją Egzaminacyjną, egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Po otrzymaniu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który jest dokumentem świadczącymi o poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności zawodowych, jak również otwierającym drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, nauczycielka złożyła uroczyste ślubowanie, o następującej treści:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Składając gratulacje, Burmistrz wręczył kwiaty i życzył satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej, a także wytrwałości w kontynuacji podejmowanych wyzwań oraz dalszych sukcesów zawodowych!

Galeria