Aktualności

01.12.2016

Nowa strona internetowa Centrum Kultury Książ Wlkp.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej strony internetowej Centrum Kultury Książ Wlkp. W aktualnej wersji, zastosowano nie tylko nowoczesną szatę graficzną. Zwiększona została również funkcjonalność serwisu, poprzez który użytkownicy drogą elektroniczną, mogą dokonywać rezerwacji sal i innych usług, będących w ofercie CK.

29.11.2016

Informacja

Poniżej znajdą Państwo informację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2016 roku.

28.11.2016

Fotografia w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp.

W czwartkowe popołudnie, 24 listopada w Izbie Regionalnej Gminy Książ Wlkp. otwarto kolejną wystawę, tym razem fotograficzną, której motywem przewodnim jest Dziecko. A wszystko to za sprawą zdjęć autorstwa Małgorzaty Porażewskiej, przedstawiających pociechy z ksiąskiego przedszkola.

21.11.2016

Informacja

Poniżej znajdą Państwo list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pana Adama Sekścińskiego, dotyczący wdrożenia nowego programu grupowego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz z informacją o wysokości świadczeń z tegoż ubezpieczenia.

21.11.2016

Inicjatywa lokalna- nowy termin składania wniosków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 6476 ogłoszona została uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp., w ramach inicjatywy lokalnej. Zmiany wprowadzone w w/w uchwale dotyczą nowego terminu składania wniosków w zakresie inicjatywy lokalnej. Począwszy od roku 2017, formularze wniosków w powyższej sprawie będzie można składać – nie jak miało to miejsce dotychczas, w dwóch odrębnych terminach – lecz w jednym – wyznaczonym na okres od 1 do 30 stycznia każdego roku.

21.11.2016

Nowy portal – Lokalny Animator Sportu

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej uruchomiła nowy portal - Lokalny Animator Sportu, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu na obiektach sportowych, poznanie potrzeb lokalnego środowiska, jak również utworzenie nowych form aktywności ruchowej dla osób, które do tej pory nie korzystały z takich możliwości.