Aktualności

10.03.2017

Komunikat dotyczący pojemników na odpady

Ze względu na często powtarzające się sytuacje wystawiania pojemników na odpady nieprzystosowanych do opróżniania przez śmieciarki, co w konsekwencji prowadzi do nieodebrania zgromadzonych w nich śmieci, tut. Urząd przypomina, iż zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wlkp. przyjętego uchwałą Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r., pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy ich opróżnianiu.

09.03.2017

Informacji o zmianach w gminnej oświacie - ciąg dalszy
Rekrutacja do gminnych szkół i przedszkoli

Na sesji, w dniu 13 lutego Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwalony wówczas dokument – zgodnie z przepisami prawa – został skierowany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych działających w zakresie oświaty, celem zaopiniowania. Na wyrażenie opinii wymienione podmioty mają 21 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.

09.03.2017

Unieważnienie Otwartego Konkursu Ofert na rok 2017

Informujemy, iż Burmistrz Książa Wlkp. zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 9 marca 2017 r. unieważnił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2017 z uwagi na nie spełnienie wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu przez żadną ze złożonych w konkursie ofert.

08.03.2017

Pierwszy Paczkomat w Książu Wlkp.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Książ Wlkp. z dniem 1 marca 2017 r. Firma InPost uruchomiła Paczkomat przy ul. Stacha Wichury.

08.03.2017

Stypendia sportowe rozdane

W poniedziałek, 6 marca w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. nastąpiło uroczyste wręczenie, przyznanych stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. Wyróżnienie to otrzymały: Natalia Leśniak oraz Zuzanna Malusiak.

08.03.2017

Sezon sportowy 2017 – czas start!

Upowszechnianie aktywności fizycznej oraz popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia, dlatego miło nam poinformować, iż w Gminie Książ Wlkp. oficjalnie rozpoczął się sezon sportowy 2017.