Aktualności

28.08.2019

Rozpoczęto budowę nowej szatni sportowej w Książu Wlkp.

W sierpniu br. rozpoczęto prace związane z budową nowego budynku szatni sportowej w Książu Wlkp. W pierwszej kolejności dokonano rozbiórki starego budynku, który znajdował się na terenie parku miejskiego w Książu Wlkp. Nowy obiekt, który powstaje w miejscu poprzedniego, będzie większy i dostosowany do współczesnych standardów.

Umowę na realizację robót budowlanych, na kwotę 868 639,05 zł brutto podpisano 17 lipca br. z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak ul. Powstańców Wlkp. 58, 63-200 Wilkowyja. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin zakończenia budowy przewidziany jest do 15 grudnia br.

Zaprojektowany budynek jest budynkiem parterowym, bez podpiwniczenia z dachem płaskim. Na program użytkowy budynku składają się pomieszczenia szatni, umywalni, pokoju sędziów, salki konferencyjnej z zapleczem socjalnym i sanitarnym, ogólnodostępne WC dla mężczyzn, kobiet i dla osób niepełnosprawnych.

Nowy obiekt posłuży przede wszystkim piłkarzom z lokalnego klubu sportowego Pogoń – Książ, ale nie tylko. Chcemy go również wykorzystywać przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w parku.

Warto nadmienić, iż Gmina Książ Wlkp. w marcu br. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach tegorocznego Programu „Szatnia na Medal”.

„Szatnia na medal” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do samorządów lokalnych. Jej celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych.

Galeria