Aktualności

27.08.2019

„Region czysty na 6” II edycja

Od 16 września 2019 r. rusza II Edycja konkursu REGION CZYSTY NA 6 kierowanego dla placówek oświatowych

Celem tego konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie ich do odzysku surowców wtórnych (plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek, baterii, telefonów komórkowych), rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w szkołach oraz wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Zasady ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest: „ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
 2. W konkursie mogą brać udział przedszkola i szkoły podstawowe należące do gmin z Porozumienia Międzygminnego.
 3. Placówka oświatowa potwierdza gotowość uczestnictwa w konkursie „Deklaracją udziału”, (stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu), przesłaną drogą elektroniczną na adres koordynatora w danej gminie do dnia 6 września 2019 r.
 4. Konkurs obejmuje selektywną zbiórkę surowców wtórnych:
  • nakrętek plastikowych,
  • puszek aluminiowych,
  • baterii,
  • telefonów komórkowych.
 5. Zebrane surowce wtórne przez placówkę oświatową po odebraniu ich przez Organizatora stają się jego własnością i nie przysługuje uczestnikom wynagrodzenie (poza wskazaniem celu charytatywnego).
 6. Czas trwania konkursu: od 16 września 2019 r.do 8 maja 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 61 28 22 001 wew. 17