Aktualności

21.08.2019

Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych w ksiąskim BO na 2020 rok - czas na losowanie numerów!

21 sierpnia, Komisja działająca na podstawie Zarządzenia Nr 130/2019 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Książ Wlkp. dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp., zakończyła etap weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych projektów.

W bieżącej, IV edycji ksiąskiego BO, mieszkańcy zaproponowali 9 różnych zadań. Na etapie weryfikacyjnym, w zdecydowanej większości przypadków, koniecznym okazał się kontakt z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków bądź poprawienia błędów w złożonych formularzach. Najczęstsze uchybienia dotyczyły kwestii precyzyjnego określenia lokalizacji zadania oraz jego kosztorysu. Ostatecznie Komisja zdecydowała, że spośród wszystkich zgłoszonych pomysłów, osiem znajdzie się na wrześniowej Karcie do głosowanie. Niestety, jeden z nich - z uwagi na brak odpowiedzi Wnioskodawcy na skierowane do niego pismo - nie zyskał akceptacji Komisji.

Ostatecznie lista pozytywnie zweryfikowanych projektów, przedstawia się następująco:

  1. „Strefa gier podwórkowych przy SP w Książu Wlkp.”
  2. „Bezpieczni strażacy = bezpieczna Gmina Książ Wlkp.”
  3. „Utwardzenie terenu gminnego kostką brukową przed remizą strażacką w Mchach
  4. „Fitness - do trzech razy sztuka (Konarzyce)
  5. Akcja - „Płotu” Renowacja (Chwałkowo Kościelne)
  6. „Rowerowy Baraniak” (Sebastianowo oraz inne związane z ks. abp. Antonim Baraniakiem miejscowości Gminy Książ Wlkp.)
  7. „Bajkowy ogród zabaw” (Książ Wlkp.)
  8. „Siłownia zewnętrzna, doposażenie boiska do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw w Chrząstowie”.

Z kolei na liście negatywnie zweryfikowanych projektów - z powodów, jak wyżej wskazanych - znalazła się „Budowa Parku typu Street Workout” w Książu Wlkp.

Tym samym przygotowywana Karta do głosowania zawierać będzie osiem tytułów projektów. O tym, w jakiej kolejności będą one na niej umieszczone, zdecyduje oficjalne losowanie. Odbędzie się ono we wtorek,  27 sierpnia br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury 11a, pokój nr 7.

Już teraz zatem, zarówno Wnioskodawców projektów, jak i inne osoby zainteresowane, zapraszamy do  udziału w losowaniu.