Aktualności

21.09.2018

Otwarcie świetlicy wiejskiej we Włościejewicach

Nieco ponad miesiąc temu, w sobotę, 11 sierpnia we Włościejewicach na placu przy miejscowej szkole, obył się rodzinny festyn rekreacyjny połączony z uroczystym otwarciem nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Inwestycja, która współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zrealizowana została na podstawie umowy podpisanej w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Kwota, jaką na ten cel pozyskał tut. samorząd to 234 054,00 zł, przy czym wartość całej inwestycji wyniosła 505 241,29 zł brutto.

W skład nowego budynku o powierzchni użytkowej 130,60 m2 wchodzą: sala wiejska, „wydawka”, toalety - damska, męska oraz dla osób niepełnosprawnych, a także zaplecze techniczne. Świetlica będzie służyła zarówno mieszkańcom, jak i położonej w sąsiedztwie - szkole. W dniu otwarcia budynku, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, wykonawca inwestycji oraz społeczność Włościejewic i Ługów z sołtysami obu miejscowości na czele, dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu. Zainteresowane osoby mogły w tym dniu zwiedzić wnętrze świetlicy. Dla najmłodszych sierpniowe spotkanie było okazją do zabawy na znajdującym się w pobliżu nowoczesnym placu zabaw. Ten ostatni jest systematycznie uzupełniany o nowe, atrakcyjne urządzenia, z których kilka przygotowanych zostało z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. W zasadzie to cały teren, na którym wybudowana została świetlica wiejska, wraz z tamtejszą szkołą i funkcjonującą w pobliżu strażnicą oraz boiskiem sportowym, stanowi całkiem spory kompleks oświatowo- rekreacyjny. Jak na centrum miejscowości przystało jest on stale i ciekawie zagospodarowywany. To właśnie tam - już od kilku lat - społeczność Włościejewic i sąsiadujących z nimi Ługów, angażuje środki finansowe, zarówno z funduszu sołeckiego, jak i ze źródeł zewnętrznych. W ostatnich latach teren kompleksu został ogrodzony i doświetlony. W najbliższym czasie planuje się następne działania, które służyć mają zwiększeniu komfortu poruszania się po placu, podnieść jego atrakcyjność oraz wzmocnić poczucie bezpieczeństwa. Dla poprawy estetyki miejsca oraz zachowania jego ładu przestrzennego, wyznaczone zostaną ścieżki piesze i miejsca parkingowe. Dodatkowo kompleks zostanie doposażony w urządzenia małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Wszystko po to, aby teren ten stał się nie tylko wizytówką miejscowości, ale i prawdziwą strefą rekreacji i relaksu, miejscem, w którym można przyjemnie i bezpiecznie wypocząć, a przy okazji wspólnie spędzić czas.

Galeria