Aktualności

02.05.2018

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest

Starostwo Powiatowe w Śremie informuje o możliwości składania wniosków o wykonanie w roku 2018 usługi usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest w ramach realizacji X edycji zadania pn.: Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego.

Wnioski o wykonanie ww. usługi należy składać do dnia 20 lipca 2018 r. w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Prace związane z realizacją zadania trwać będą do dnia 19 października 2018r.

Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z załącznikami są dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędów Gmin: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem, a także w siedzibach ww. urzędów.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych. Powiat Śremski finansuje 100% kosztów wykonania prac polegających na usunięciu odpadów w postaci zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających azbest (zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia), do kwoty 7.000zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji udzielonych Powiatowi Śremskiemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (112.000 zł) oraz przez Gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp., Śrem (łącznie 18.000zł).