Aktualności

23.03.2018

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Informujemy, że Burmistrz Książa Wlkp. ogłasza drugi otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2018 rok. Oferty można składać do 19 kwietnia 2018r. w tut. Urzędzie.