Aktualności

17.11.2017

Sroczewo i Mchy wypiękniały

Z końcem października br. Gmina Książ Wlkp. zrealizowała dwa konkursowe projekty, na które z programu Wielkopolska Odnowa Wsi, udało się pozyskać wsparcie finansowe w łącznej kwocie  41 950,00 zł.

Sołectwami, które przeszły pozytywną weryfikację w ogłoszonym w lutym tego roku konkursie Pięknieje Wielkopolska Wieś i znalazły się na liście rankingowej, zostały miejscowości Sroczewo i Mchy. Pierwsza z nich - realizując zadanie pn. Budowa altany drewnianej w miejscowości Sroczewo i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: „Razem raźniej – stworzenie miejsca integracji dla mieszkańców”- zagospodarowała teren przy świetlicy, otrzymując ciekawie i estetycznie wykonaną strefę rekreacji i wypoczynku. Dzięki pozyskanym funduszom, wsparciu z budżetu gminy oraz sporemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, przy sroczewskiej świetlicy powstała drewniana altana wraz z placem zabaw oraz wyznaczone zostało i utwardzone miejsce do postoju aut.

Z kolei w Mchach, w ramach zadania pn. Budowa terenu rekreacyjnego we wsi Mchy: „Trzy w jednym: integracja, odpoczynek i rozrywka w naszej małej ojczyźnie”, w samym centrum wsi, tuż przy remizie strażackiej w pobliżu boisk sportowych, placu zabaw i miejscowej szkoły, powstał kompleks wypoczynkowo- rekreacyjny. W ramach zadania z betonowej kostki brukowej wykonano płytę szachownicy i stanowiska pod ławki. Następnie zakupiono wyposażenie zagospodarowania przestrzennego, w tym stojaki rowerowe, ławki z oparciem,  kosze na śmieci, donice na kwiaty, a także namioty imprezowe oraz zestaw figur szachowych. Nowo zagospodarowany kompleks jest dumą wszystkich mieszkańców, którzy poprzez pracę włożoną w jego powstanie, stali się współtwórcami tegoż przedsięwzięcia. Mchowska społeczność pracowała m.in. przy rekultywacji istniejącego terenu, budowie paleniska oraz ławek z pni drewnianych. Cały teren rekreacyjno- wypoczynkowy został uporządkowany i wyrównany, a następnie obsadzony krzewami i drzewami.

Zarówno jedno jak i drugie przedsięwzięcie wspaniale wpisuję się w ideę i zasady programu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, przy wsparciu finansowym samorządu województwa i gminy, nie tylko podniosły się walory estetyczne i atrakcyjność miejscowości, ale - co równie ważne – wspólny wysiłek i czas spędzony razem, sprzyjał integracji społecznej i poczuciu współodpowiedzialności za wypracowane dobro. 

Galeria