Aktualności

28.08.2017

Wsparcie dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

W ramach w/w programu dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami, mogą otrzymać wsparcie w formie zasiłków, wyjazdów oraz zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Pomoc skierowana jest do dzieci, które będą od września uczęszczały do zerówki oraz do wszystkich uczniów, z wyłączeniem tych uczniów uczęszczających do szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), Kwota zasiłku losowego na cele edukacyjne, jaką można otrzymać w ramach w/w wsparcia uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego (do 6 tys. zł), który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  • 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 000 zł;
  • 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 000 zł.

Ponadto, uczniowie i dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych lub wyjazdach terapeutyczno-edukacyjnych. Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie w terminie do 23 września 2017 r. wniosku o udzielenie wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Książ Wlkp. (tel. 061 28 22  700).