Aktualności

04.04.2017

Badanie ankietowe na terenie Gminy Książ Wlkp.-
technologie informacyjno-telekomunikacyjne w gospodarstwach domowych

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Poznaniu, uprzejmie informujemy, że w miesiącach kwietniu i maju br. na terenie Gminy Książ Wlkp., realizowane będzie badanie dotyczące Wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (SSI-10). W badaniu wezmą udział losowo wybrane osoby w wieku od 12 do 74 lat, będące członkami gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach poniżej.