Aktualności

08.03.2017

Stypendia sportowe rozdane

W poniedziałek, 6 marca w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. nastąpiło uroczyste wręczenie, przyznanych stypendiów Burmistrza Książa Wlkp. za osiągnięcie znaczących wyników sportowych. Wyróżnienie to otrzymały: Natalia Leśniak oraz Zuzanna Malusiak.

Stypendia za osiągnięcie znaczących wyników sportowych przyznane zostały w naszej Gminie po raz drugi. Stało się to na mocy Uchwały Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu wpłynęły dwa wnioski złożone przez kluby sportowe. Analizy i oceny wniosków dokonała Komisja Stypendialna na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 lutego 2017 r. W/w wnioski spełniły wymagania formalne i zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie.

W związku z powyższym, w poniedziałek, 6 marca w ksiąskim Urzędzie nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów. Burmistrz Książa Wlkp. Pan Teofil Marciniak, gratulując dotychczasowych sukcesów i życząc kolejnych, wręczył stypendium, kwiaty oraz drobne upominki Zuzannie Malusiak – zawodniczce Klubu Sportowego „RAPID Śrem”, uprawiającej dyscyplinę sportową taekwondo olimpijskie. Druga z wyróżnionych osób- Natalia Leśniak, zawodniczka Śremskiego Klubu Karate Do Shotokan, ze względu na obowiązki zawodowe nie mogła w tym dniu odebrać przyznanego stypendium. Nie mniej jednak, wyróżnienie doręczono do domu i wręczono przedstawicielom rodziny zawodniczki.

Obie stypendystki od wielu lat intensywnie trenują, a w roku 2016 zajmowały czołowe miejsca w zawodach sportowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Stypendium dla wyróżnionych zawodniczek zostało przyznane na okres 12 miesięcy w kwocie 150,00 zł miesięcznie, dla każdej. Obu Paniom serdecznie gratulujemy i w bieżącym roku życzymy dalszych sukcesów sportowych.