Aktualności

25.10.2019

Informacja dla Przedsiębiorców - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.

24.10.2019

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Książa Wlkp. przyznaje nagrody nauczycielom z podległych placówek oświatowych. W miniony czwartek, władze samorządowe - Burmistrz Książa Wlkp., Pan Teofil Marciniak oraz Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak spotkali się z nauczycielami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp., by podziękować Im za pracę  oraz podejmowany codziennie trud wychowawczy.

22.10.2019

XIII Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp., która odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 16:00 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

21.10.2019

Konkursowa oferta KGW w Sebastianowie owocnie zrealizowana!

Za nami warsztaty edukacyjne o tematyce  prośrodowiskowej pn. „KształtujMY", na które wsparcie finansowe w wysokości 2845,00 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Sebastianowie. Wspólnie z ksiąskim Urzędem, Koło złożyło ofertę konkursową pt. „Od pokoleń wszystkim znane - polskie jabłko wciąż doceniane” Jabłko - owoc łączący pokolenia od malca do seniora, która właśnie w ostatnim czasie została owocnie zrealizowana.

20.10.2019

Nabór wniosków w ramach PROW – zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne!

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (PROW 2014-2020), realizowanymi przez Lokalna Grupę Działania Lider Zielonej Wielkopolski, zapraszamy mieszkańców na indywidualne spotkania informacyjno - konsultacyjne, które odbywać się będą w dniu 22 października 2019r. (wtorek) w godzinach 14:00 – 18:00 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. w sali nr 7.

18.10.2019

Znamy wyniki IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na 2020 rok - Chrząstowo i Książ Wlkp. górą!

Pierwsze dni października upłynęły ksiąskim urzędnikom na weryfikacji kart do głosowania, które brały udział w IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej jego odsłonie uczestniczyło aż 8 projektów, na które oddano łącznie 4822 głosów!  Po przeliczeniu ważnie oddanych kart na poszczególne zadania, Komisja ustaliła, że do projektu budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2020, zostaną ujęte dwa z nich: „Siłownia zewnętrzna, doposażenie boiska do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw w Chrząstowie” oraz „Bajkowy ogród zabaw” (Książ Wlkp.), których łączna wartość opiewa na kwotę 98 305,82 zł, a zatem nie przekracza planowanej puli środków (100 000,00 zł) przeznaczonych na ten cel.