Aktualności

02.01.2018

Stypendia sportowe na rok 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza trzecia już edycja stypendiów sportowych Burmistrza Książa Wlkp. O stypendium mogą ubiegać się sportowcy zamieszkujący na terenie Gminy Książ Wlkp., którzy osiągnęli w ciągu ostatnich 12 miesięcy znaczące wyniki sportowe. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w tut. Urzędzie, w terminie do 31 stycznia 2018r.

02.01.2018

Komunikat o sytuacji hydrologicznej
na terenie Gminy Książ Wlkp.
(stan na dzień 02.01.2018)

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Książu Wlkp. informuje, że wysokość lustra wody rzeki Warty przepływającej przez Gminę Książ Wlkp. nie zmieniła się od poprzedniego pomiaru (28.12.2017r.). Na chwilę obecną wodomierz w Śremie wskazuje nadal przekroczenie stanu ostrzegawczego o 8 cm. Sytuacja ta spowodowana jest regulacją poziomu wody w zbiorniku Jeziorsko. W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją sytuacja ta może ulec zmianie, ponieważ na zbiorniku zwiększono zrzut wody. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

02.01.2018

Dotacje na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla Gminy Książ Wlkp.

Miło nam poinformować, że z końcem ubiegłego roku Gmina Książ Wlkp. otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w łącznej kwocie 11 710,00 zł.

29.12.2017

Zaborowskie przyśpiewki - już w zasięgu ręki!

Z końcem grudnia br. Gmina Książ Wlkp. zrealizowała projekt V edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, na który pozyskała wsparcie finansowe w kwocie 2500,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

28.12.2017

Powstanie Wielkopolskie- pamiętamy!

W środę, 27 grudnia br. przedstawiciele samorządu gminnego, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy Mogile Powstańczej na cmentarzu parafialnym w Książu Wlkp. oraz pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym. Oddając hołd poległym na przełomie lat 1918-1919 Bohaterom, upamiętniono 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

27.12.2017

Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska