Aktualności

25.05.2018

„Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej" –
wydawnictwo albumowe w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Nakładem kilkuset egzemplarzy ukazała się wyjątkowa publikacja pt. „Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej”. Liczące 192 strony wydawnictwo, którego autorami są Tomasz Jankowski, Katarzyna Gwincińska i Bohdan Kaczmarek, powstało w 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Album prezentuje 279 powstańców. To uczestnicy zwycięskiego zrywu, którzy czy to poprzez swoje urodzenie, czy z późniejszego zamieszkania związani byli z naszą Gminą. Zawiera on aż 199 biogramów, w większości opatrzonych portretami.

Publikację otwiera słowo skierowane do czytelników, a zaraz po nim, na kolejnej stronie w eseju zatytułowanym Ziemia Ksiąska w Wielkiej Historii, przedstawiono opowieść o czasach utraconej niepodległości 1794-1918, o walce i pracy organicznej mieszkańców Ziemi Ksiąskiej, o udziale pokoleń w ostatecznym zwycięstwie 1919 roku. W części albumowej, na ponad 60 stronach dzieła, prezentowane są archiwalne fotografie i dokumenty. Na wyklejkach z kolei umieszczono mapki ze szlakiem bojowym 6 i 11 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1919-1921.

Książka, którą współfinansował także tut. samorząd, miała swoją pierwszą prezentację 26 kwietnia br. podczas uroczystej XLIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Ale to nie koniec promocji albumu. W ramach kampanii informacyjnej, jego wydawca - Stowarzyszenie Nasza Gmina, którego członkowie są autorami publikacji (!), a na co dzień także redaktorami Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wlkp., zorganizuje na terenie naszej Gminy wystawę tematyczną o Powstaniu Wielkopolskim. Ponadto w miesiącach wrzesień – grudzień autorzy albumu przeprowadzą w szkołach podstawowych cykl tematycznych prelekcji. W ten sposób także najmłodsi mieszkańcy Gminy Książ Wlkp. będą mieli okazję nie tylko uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii, co także odbyć swoistą podróż w czasie, aż do początków ubiegłego wieku.

Egzemplarz książki można nabyć za kwotę 100 zł. W przypadku zainteresowania Państwa zakupem pozycji, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem. Jego adres mailowy to: wir.ksiazwlkp@gmail.com. Więcej informacji nt. samego wydawnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.powstancy.gminaksiaz.pl/index.php?i=0.