Aktualności

25.05.2018

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Śremie zamieszczamy informację na temat obowiązujących od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego, które nałożyły na rolników obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia KRUS pomocników, z którymi zawarli umowy o pomocy przy zbiorach.