Aktualności

07.05.2018

Sukces w konkursie historycznym PATRIA NOSTRA

24 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach wzięli udział w Uroczystej Gali Finałowej Konkursu Historycznego PATRIA NOSTRA.

Celem konkursu było krzewienie wartości i postaw patriotycznych wśród młodzieży, propagowanie historii, a także budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywanie etyki chrześcijańskiej. Uroczystość odbyła się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział w niej wzięło kilkuset uczniów zarówno z Polski jak i spoza granic kraju.  Mchowską placówkę reprezentowali uczniowie klasy gimnazjalnej: Dominika Sobczyk, Piotr Głaz i Tomek Wojciechowski, którzy pod opieką nauczyciela historii Pani Ewy Kapturek, przygotowywali się do konkursu.

Galę Finałową swą obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród nich Europoseł Pan Ryszard Czarnecki, Poseł RP, Pan Zbigniew Dolata, Senator RP, Pan  Robert Gaweł oraz Wielkopolski Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Leszczyńska. Podczas swych wystąpień, podkreślali rangę konkursu, zaangażowanie w nim młodzieży oraz istotę współczesnego patriotyzmu, dostrzegając także rolę nauczycieli-opiekunów, bez wsparcie których z pewnością o sukcesy byłoby trudno.

Galeria