Aktualności

16.03.2018

Indywidualne numery kont
do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami

W ślad za indywidualnymi numerami kont podatnika, tut. Urząd wprowadza system nadawania indywidualnych numerów kont do dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadami. Ma on na celu nie tylko usprawnienie procesu ewidencji wpłat, ale także bieżący monitoring stanu rachunku i ewentualnych zaległości. W związku z powyższym, począwszy od 8 marca br. do osób, które złożyły deklaracje śmieciowe, wysyłane są zawiadomienia dotyczące przypisanego indywidualnego numeru konta.

16.03.2018

Kontrole w zakresie gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w najbliższym czasie rozpoczną się kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenie nieruchomości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem nielegalnego odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej

16.03.2018

Remonty i profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych w 2018 r.

W br. remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Książ Wlkp. wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CYNK s.c. Edward Cynka i wspólnicy z siedzibą w Sosnowcu, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem.

14.03.2018

KsiĄżniczki zagościły w Izbie Regionalnej

Kierują jednostkami organizacyjnymi, uczą w szkołach, pełnią funkcje społeczne, prowadzą własne przedsiębiorstwa i łamiąc stereotypy, zajmują miejsca w typowo męskich batalionach. Kobiety - bo o nich mowa- stanowią prawie 50% populacji mieszkańców Gminy Książ Wlkp.

12.03.2018

Apel do Rolników

Na prośbę Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazujemy Apel do Rolników w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny stanu przezimowania upraw