Aktualności

28.08.2017

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR przypomina o możliwości składania oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogły być spowodowane przez czynniki jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

23.08.2017

Szacowanie szkód oraz bieżące informacje związane z usuwaniem zniszczeń spowodowanych przez ubiegłotygodniową nawałnicę

Spośród wielu szkód, jakie spowodowane zostały przez ubiegłotygodniową nawałnicę, najbardziej dotkliwe okazały się oczywiście te, które dotyczyły zniszczeń budynków mieszkalnych. Do tej pory (na dzień 18 sierpnia) w Gminie Książ Wlkp. zgłoszonych zostało jako uszkodzonych w wyniku piątkowej burzy i gradobicia, blisko 61 domów i lokali mieszkalnych.

23.08.2017

Prośba do Mieszkańców poszkodowanych w wyniku sierpniowej nawałnicy

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa – dotkniętych przez ubiegłotygodniową nawałnicę - z prośbą o wykazanie przy podejmowanych zgłoszeniach, szczególnej cierpliwości. Jest zrozumiałym, iż w obliczu tragedii, każdy chciałby być obsłużony w pierwszej kolejności. Nie mniej jednak, stosowane w takich sytuacjach niezbędne procedury i wytyczne powodują, iż czas konieczny na rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków, znacznie się wydłuża.

23.08.2017

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolu

Wakacyjny czas sprzyja różnego rodzaju pracom remontowym, które prowadzone są zarówno w budynkach szkolnych, jak i w ich najbliższym otoczeniu.

23.08.2017

Relacja z wymiany polsko- francuskiej w Gminie Książ Wlkp.,

W minionym tygodniu, Gmina Książ Wlkp. w ramach ponad 20-letniej współpracy, gościła mieszkańców partnerskiego samorządu La Guerche de Bretagne. Przygotowany przez Stowarzyszenie Fest - Noz  program pobytu  gości z Francji obejmował szereg atrakcji i na szczęście - pomimo utrudnień spowodowanych poprzedzającą przyjazd Francuzów do Polski – nawałnicą, udało się go w całości zrealizować. W czasie 8 dni pobytu, goście mieli okazję podziwiać walory turystyczno- krajobrazowe i kulturalne nie tylko naszego regionu, ale także sąsiadującego z Wielkopolską - Dolnego Śląska.

22.08.2017

List Prezesa KRUS dot. poniesionych start w wyniku nawałnicy.

w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. możecie ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym o udzielenie pomocy w opłaceniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, a także w formie umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego/Ubezpieczenia Społecznego właściwym/ej terytorialnie dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.