Aktualności

30.03.2018

„Wiosna w sercach, wolność na sztandarach…”

Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp. zaprasza na prelekcję historyczną pt. „Wiosna w sercach, wolność na sztandarach - 170. rocznica bitwy o Książ”. Odbędzie się ona  w piątek, 6 kwietnia br. o godzinie 18:00 w Bibliotece Publicznej. Prelekcji towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa pod tym samym tytułem.

27.03.2018

Informacja

Ruszyła VI edycja otwartego konkursu ofert dla organizacji samorządowych w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

26.03.2018

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informujemy, iż rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na rok 2018, ogłoszony Zarządzeniem Nr 6/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2018 r.

23.03.2018

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.

W dniu 20 marca, obchodzi się Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustanej, dlatego też w Szkole Podstawowej w Mchach uczniowie spotkali się ze stomatologiem, który przypominał o dobrych nawykach dotyczących higieny jamy.

23.03.2018

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r.

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II kwartał 2018 r. w załączeniu. Przypominamy o wystawieniu pojemników i worków w dniu wywozu przed posesję w miejsce widoczne dla brygady wywozowej do godziny 7:00 rano.

16.03.2018

Indywidualne numery kont
do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami

W ślad za indywidualnymi numerami kont podatnika, tut. Urząd wprowadza system nadawania indywidualnych numerów kont do dokonywania opłat za zagospodarowanie odpadami. Ma on na celu nie tylko usprawnienie procesu ewidencji wpłat, ale także bieżący monitoring stanu rachunku i ewentualnych zaległości. W związku z powyższym, począwszy od 8 marca br. do osób, które złożyły deklaracje śmieciowe, wysyłane są zawiadomienia dotyczące przypisanego indywidualnego numeru konta.