Aktualności

14.12.2017

ZAKUP WYPOSAŻENAI NOWEGO POJAZDU DLA OSP CHWAŁKOWO KOŚCIELNE

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Śremie w kwocie 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) zostało zakupione wyposażenie nowego pojazdu jednostki OSP Chwałkowo Kościelne w postaci: 2 sztuki aparatów powietrznych Fenzy, ubrania specjalne, buty ochronne, latarki do hełmu, dyski świetlne, Węże ssawne, pasy strażackie, siekieromłoty, topory izolowane znaki ostrzegawcze, tłumice gumowe. Nowy sprzęt pozwoli wyposażyć nowy pojazd oraz będzie służył druhom w akcjach ratowniczych w gdzie ich wykorzystanie będzie niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa strażaków.